Przepisy

Zasady korzystania z instalacji telekomunikacyjnych.

Minister Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej zmodyfikował zasady dotyczące parametrów technicznych, które muszą posiadać budynki oraz ich położenie. Ustalono zasady korzystania z instalacji telekomunikacyjnych w budynkach o charakterze publicznym...

Czytaj więcej >>

Rozdzielnice prądowe – ewolucja.

Normy narzucające wymagania dotyczące działania rozdzielnic ulegają ciągłym zmianom i modydikacjom. Raz na jakiś czas warto sprawdzić dokładniej, jak wiele w tych kwestiach się zmieniło, by w razie wypadku nie czuć się zaskoczonym i nie narażać się na...

Czytaj więcej >>