Czy warto wybierać ograniczniki spięć elektrycznych?

Przepięcia w instalacjach elektrycznych spowodowane są dość często przez wyładowania atmosferyczne oraz błędy pojawiające się w sieciach energetycznych. Spięcia mogą występować podczas wyładowań w ochranianych obiektach, na obszarach sieci napowietrznych, również w sąsiedztwie chronionych obiektów. Obecne będą też w obiektach przemysłowych, gdzie generuje się urządzenia o charakterze energoelektronicznym, łączeniowym i skutkujących w działaniu wyładowaniem łukowym. Trzeba dobrać odpowiednią ochronę, by ustrzec się tego rodzaju zagrożeń.

                W chwili, gdy piorun podczas burzy trafi w dany budynek wyposażony w instalację odgromową, fragment pioruna trafia do ziemi,a pozostała część ładunkowa przenoszona jest na instalacje będące częścią integralną obiektu. Ochrona strefowa tłumaczy nam, że każdy rodzaj przejścia z jednej strefy ochrony do kolejnej musi mieć ograniczenie w formie ograniczników przepięć, od jakich zależy zwiększony stopień ochrony. Ważne są także zastosowania połączeń wyrównawczych wszystkich instalacji w budynku. Dodatkowo trzeba zabezpieczyć linie sygnałowe. Określone typy ograniczników przepięc dobrać można pod wielorakimi kątami praktyczności. Pod uwagę wziąć można położenie obiektu, rodzaj wyposażenia instalacyjnego oraz inne aspekty. Do instalacji odgromowych, wodnych, gazowych, elektrycznych i teleinformatycznych dobrać można określone typy ograniczników. Ich stopień działania oraz sposób wpływania na mechanizm musi się pokrywać z parametrami mocy stosowanych urządzeń.

                Ograniczniki przepięć podstawowe dzielimy na dwa rodzaje – iskiernikowe i warystorowe. Pierwsze odpowiadają za obcinanie napięcia, najlepiej odprowadzają przepięcia do strefy ziemnej. Drugi typ ograniczników zmniejsza poziom napięcia przy mniejszej zdolności odprowadzenia ładunku elektrycznego. Wybór ogranicznika nie może więc być pozostawiony w kwestii przypadku. Tam, gdzie się taki ogranicznik instaluje, zawsze nastąpić może zagrożenie nieprzyjęcia przez mechanizm, z czego wynikać może nie tylko spięcie, ale także różne inne usterki, po których instalacje elektryczne nie pracują już tak sprawnie, jak wcześniej. Określonemu poziomowi ochrony urządzenia instalacyjnego odpowiada określony zespół ograniczników.

                Wyróżnia się 3 rodzaje ochrony. Ograniczniki pierwszego stopnia umieszcza się przy wejściach instalacji do obiektów. Tutaj impulsy przepięć niemal od razu kierowane są do ziemnych stref. Ograniczniki drugiego stopnia chronią instalacje i urządzenia posiadające wewnętrzne zabudowy w budynkach. Ograniczniki trzeciego stopnia odpowiadają za to, by sprawnie działały wszystkie sprzęty wchodzące w skład elektroniki używanej na co dzień w domu. Zaliczymy tutaj sprzęty AGD, wszelkiego rodzaju komputery i całokształt sprzętów użytkowych, także tych kuchennych. Dwa pierwsze stopnie ograniczników są charakterystyczne dla rozdzielnic głównych. Ograniczniki trzeciego stopnia nadają się też do tego, by wspomagać pracę gniazdek naściennych, wtyczek, odnajdą się także w zbiorowych listwach zasilania.