Zasady korzystania z instalacji telekomunikacyjnych.

Minister Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej zmodyfikował zasady dotyczące parametrów technicznych, które muszą posiadać budynki oraz ich położenie. Ustalono zasady korzystania z instalacji telekomunikacyjnych w budynkach o charakterze publicznym oraz przystosowanych do tego, by mieszkało w nich wiele osób. Nowe prawo ustala zatem, że do zadań głównych instalacji telekomunikacyjnej należy danie możliwości świadczeń usług z zasięgu telekomunikacji. Dobrze, jeżeli zaistnieje alternatywa na podłączenie do sieci telekomunikacyjnych o charakterze ogólnodostępnym. Poziom wykonania musi zapewnić możliwości wprowadzania elementów wymiennych i montowania innych nośników z zasięgu telekomunikacji. Bardzo ważny czynnik leży tutaj po stronie infrastrukturalnej. Przydatne będą zespoły białych kabli antenowych, funkcjonujących przy sąsiedztwie osprzętów i narzędziami do procesów telekomunikacyjnych, ale bez konieczności zmieniania struktur budynków, w których się znajdują.

                Firma Hager proponuje wszystkim sympatykom nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych niezwykle praktyczne rozdzielnice elektryczne. Posiadają one aż 5 rzędów, co w świecie technicznym w pewnym czasie było absolutnym novum i na każdym kroku budziło zdziwienie. Można bez problemu zamontować je pod tynkiem oraz w ścianach o  konstrukcji szkieletowej. W ten sposób łatwo tworzy się rejon dla zamontowania aparatury złożonej z częściowych elementów. Obwody gniazdek o wartości do 20A ochrania się wyłącznikami posiadającymi prąd różnicowy nie większy, niż 30 mA. Poszerzenie terytorium działania mechanizmu jest jak najbardziej uzasadnione, w rozdzielnicach pojawia się coraz więcej urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie mechanizmami komunikacyjnymi. Automatyka jest tutaj silnie rozbudowanym spectrum.

                Rozdzielnice typu multimedialnego prezentują szereg interesujących funkcji, dzięki czemu montaż oraz procesy instalacji odbywają się sprawnie i szybko. Uwagę zwraca system samozaciskowy Quick Connect. Dzięki systemom scalającym przewodowe strefy w bocznych rejonach rozdzielnic można nadać charakter przewodowy na bardzo wysokim poziomie. Seria grzebieniowych zaczepów, mieszczących się na dole i u góry dają możliwość mechanicznego sposobu łączenia elementów przewodowych przy użyciu opasek zaciskowych, takie rozwiązanie wygrywa w momencie, gdy do dyspozycji mamy jedynie ściany szkieletowe.

                Firmie Hager zawdzięcza się także szereg udanych rozwiązań teletechnicznych dla mieszkań oraz domów przeznaczonych do nowoczesnego życia. Produkty o typie multimedialnym mogą mieć także pięć rzędów podtypów. Rozdzielnicom odpowiada panel złożony aż z 12 punktów. Istnieje on specjalnie dla usprawnienia pracy modułów teleinformatycznych. Znaleźć tam można również szereg plyt do montażu, a także gniazda o charakterze obrotowym, gdzie zasilanie nie przekracza 230 V. Zabudowanie modułów teletechnicznych nie stanowi tutaj żadnych problemów, podobnie, jeśli użyjemy modułów od instalacji domowych. Urządzenia montowane na płytach do montowania dzielimy aktywne lub pasywne.