Ochrona domu przed zjawiskami atmosferycznymi.

Za przepięcia w instalacjach elektrycznych odpowiadają wyładowania atmosferyczne. Mogą być one spowodowane przez pioruny szalejące na niebie w czasie burzy. Trafiają one w przewody sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Tworzą się w ten sposób przepięcia indukcji oraz przepięcia o charakterze łączeniowym. To wszystko doprowadza zatem do stanów awaryjnych sieci elektromagnetycznych. Sprzęty elektryczne należy konsekwentnie chronić przed uderzeniami piorunów. W tym celu wymyślono już bardzo wiele urządzeń. Jedne są skuteczniejsze, inne trochę jakby mniej. Szczególnie poleca się w celach ochronnych instalacji ograniczniki przepięć. Normy określają trójdzielny podział. Pierwszy typ ograniczników umożliwia ochronę przed bezpośrednim wpływem prądu będącego wynikiem istnienia pioruna, chroni też przed przepięciami na skutek wyładowań atmosferycznych, wyrównuje potencjały. Drugi typ ograniczników chroni przed przepięciami atmosferycznymi powstałymi wskutek indukcji oraz przepięciami o charakterze łączeniowym. Trzeci typ ograniczników daję ochronę przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych oraz łączeniowych tworzących się w instalacjach elektrycznych wskutek pracy prądu o niskim napięciu. Ograniczniki posiadają wiele cech charakterystycznych. Niektóre z nich z pewnością warto sobie przyswoić.

 

1. Technologia iskiernikowa oraz jej zastosowanie daje możliwość osiągnięcia jednostopniowej ochrony instalacji oraz urządzeń przed zagrożeniem płynącym z wyładowania atmosferycznego o bliskim lub dalekim zasięgu.

 

2. Są niezwykle wytrzymałe, wytrzymują działanie prądu udarowego o wartości do 50 kA.

 

3. Wzorowo wygaszają spore zasoby energii wyładowania, która powstaje wraz z działanie prądu płynącego z pioruna.

 

4. Napięciowy poziom ochronny jest mniejszy lub równy wartości 1,5 kV.

 

5. Mogą gasić prąd następczy, działają selektywnie w obecności bezpieczników, które mają mały prąd znamionowy.

 

6. Aspekty techniczne pokrywają się z działaniem ochrony o dwustopniowym charakterze.

 

7. Wysoki stopień koordynacji energetycznej daje możliwość ochrony także urządzeń końcowych, które mogą się znajdować w odległości nawet do pięciu metrów.

8. Zgodność z wymaganiami III i IV klasy ochrony odgromowej.

 

Nowoczesne typy ograniczników mają wbudowane iskierniki, które posiadają jeszcze dodatkowe układy zapłonowe. Dzięki temu przeskoki między elektrodami odbywają się tutaj jeszcze szybciej. To właśnie w tych parametrach doczytuje się wytłumaczenia na ich szybkość oraz niezawodność. Poręczność oraz niewielki rozmiar to ich dodatkowe atuty. Ceny na rynku nie są jednolite, dlatego warto dla porównania przyglądać się większej liczbie ofert, nie tylko jednej. Większość ograniczników stosowana jest wszędzie tam, gdzie konieczne staje się odprowadzanie prądów piorunowych. Ważna jest możliwość gaszenia wszelkich zwarć oraz obniżenie poziomów przepięć tam, gdzie wprowadza się sieci zasilające pod konkretne obiekty. Ograniczniki wywiązują się z procesów koordynacji energii oraz gaszenia prądów następczych.