W trosce o bezpieczeństwo instalacji w trakcie pożaru.

Jeśli zaczynamy pracę nad stworzeniem określonej instalacji elektrycznej w budynkach różnorodnego typu, musimy zwrócić baczną uwagę na szereg wymogów, jakie trzeba spełnić w kwestii ochrony przed pożarami. Urządzenia muszą być zasilane odpowiednio do stosownego czasu, także w trakcie klęski żywiołowej. Zasilanie jest potrzebne choćby w sytuacji, gdy działa oświetlenie awaryjne, systemy oddymiające oraz instalacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Kiedy z miejsca pożaru usuwane są osoby, nie mogą się jednocześnie wydzielać toksyczne dymy oraz gazy. Są one najczęściej spowodowane zwęglonymi izolacjami kabli oraz tworzyw sztucznych różnego pochodzenia.

                Zasady definiujące dobory oraz montaż wyposażenia wchodzącego w skład izolacji, określające zasady działania układów zasilania dotyczą źródeł, a także obwodów elektrycznych, także zacisków całego wyposażenia. Urządzenia instalacyjne muszą być odporne na ogień przez potrzebny czas. Aby metody tego typu zostały w pełni zrealizowane, potrzebne jest sprawdzone rozwiązanie konstrukcyjne.

                W trosce o to, by nasze miejsca pracy, a także gospodarstwa domowe były jeszcze bezpieczniejsze i w mniejszym stopniu narażone na pożary opracowano nowoczesne systemy odpornych na ogień rozdzielnic elektrycznych. Mogą mieć one formę stojącą lub natynkową. Niektórzy decydują się też na zakup drzwi rewizyjnych do szybów instalacyjnych oraz szachtów kablowych. Dużym powodzeniem cieszą się dedykowane kanały kablowe i skrzynki zacisku, oczywiście odporne na ogień. Tak właśnie buduje się bezpieczne instalacje odpowiedzialne za zasilanie urządzeń krytycznych. Zaliczymy do nich pompy przeciwpożarowe oraz wentylatory, które oddymiają pomieszczenie, w którym nastąpił pożar. Obudowy ochronnych drzwi są zbudowane z uszczelek, dzięki którym do środka nie przedostaje się dym z wstępnego etapu wzniecającego się pożaru.

                Za najpopularniejszego obecnie dostawcę nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych w dziedzinie przeciwdziałania pożarom uznaje się renomowaną firmę Hager. Jako innowacyjny producent, firma ta przeprowadziła szereg analiz, dzięki którym udało się potwierdzić zgodność rozdzielnic odpornych na ogień z wszelkimi obowiązującymi normami. Większość wymagań dotyczących bezpiecznej dystrybucji energii została spełniona. Obudowy ognioodporne w czasie normalnego trybu pracy muszą działać w podobny do standardowych rozdzielnic niskonapięciowych sposób.

                Przepisy mówią, że własność użytkowa musi zachować się w określonym czasie w określony sposób. Zwraca się uwagę na czynniki izolacyjności oraz szczelności ogniowej. Parametry te sprawdza się przy odwzorowywaniu przebiegu pożaru za pomocą krzywej standardowej temperatury, gdzie temperatura poza obudową sięgać może ponad 800 stopni Celsjusza po pól godziny, a po półtorej godziny już prawie 1000 stopni Celsjusza. Wartość pewności zasilania obwodów w mechanizmach, gdzie wykryto pożar powinna wynosić minimum 30 minut, by umożliwić sprawne ratowanie i ewakuację. Czas jest tutaj niezwykle ważnym czynnikiem.